X

The Max Foundation South Asia Team

The Max Foundation India,
Secom Business Centre,
A – Block basement,
Shiv Sagar Estate,
Dr.Annie Basant Road,
Worli, Mumbai – 400 018
Phone numbers :
0091 22 6660 3320 / 21

Shrutika Kaspale

Dipanwita Maiti

Ashok Boricha

Urvashi Negi

Sweta Agrawal

Shalini Subramanian

Jyotiy Parameshwaran

Prasad Kothekar

Priyanka Kandalgaokar

Komal Surve

Ashika Naik

Sudha Samineni

Philip Fernandes

Santosh Kadam

Beena Narayanan

Vijaylakshmi Venkatesh